incubation@icyforum.org
+90 212 465 7660

Future Founders Fundamental Entrepreneurship Program

Within the scope of the “Future Founders Fundamental Entrepreneurship Program”, which will be carried out in cooperation with the Üretken Academy & International Incubation Center (IIC), it is aimed to develop projects under 6 main headings and to establish initiatives with a sustainable financial structure, along with providing basic entrepreneurship training to university students.

Focus topics are as follows:

 • Society and Culture
 • Industry and Technology
 • Game
 • Agriculture and Food
 • Environment
 • Communication

The participant, who successfully completes the experience-oriented entrepreneurship program of the Üretken Academy, becomes the owner of a startup that produces solutions to the problems it detects by learning how entrepreneurship works in theory and in practice. In addition, graduates from the program obtaining advanced competencies such as design, marketing, finance and management. At the end of the program, they will be able to participate in the entrepreneurial ecosystem as startups ready for commercialization.

In addition to have a successful startup, a participant who completes the “Future Founders Fundamental Entrepreneurship Program” will gain the following skills:

→ Effective Communication       → Problem Solving

→ Time Management                  → Leadership

→ Presentation Preparation         → Project Management

→ Presenting Skills                     → Digital Awareness

Before starting the entrepreneurship program, the participants are not expected to have any experience and competence. Since the trainings that will provide them with all the knowledge and skills for “how to establish a startup” will be given by the “Üretken Academy” in this period.

If you want to have your own business by receiving training in the field of entrepreneurship, the “Future Founders Fundamental Entrepreneurship Program” is for you!

📌Basic Entrepreneurship Trainings

🌐Networking Events

👥Expert Mentoring Support

💻 Expert Guests in the Field

and more are waiting for you.

Eligibility criteria:

 • Being a university student in Turkey
 • Turkish language proficiency

 

Application deadline: 09 May 2022

 

Future Founders Temel Girişimcilik Programı

Üretken Akademi & International Incubation Center (IIC) iş birliğinde gerçekleştirecek olan “Future Founders Temel Girişimcilik Programı” kapsamında üniversite öğrencilerine temel girişimcilik eğitimleri verilmesi ile birlikte 6 ana başlıkta projeler geliştirilmesi ve sürdürülebilir finansal yapıya sahip girişimler kurması amaçlanmaktadır.

Belirlenen odak başlıklar aşağıdaki şekildedir:

 • Toplum ve Kültür
 • Sanayi ve Teknoloji
 • Oyun
 • Tarım ve Gıda
 • Çevre
 • İletişim

Üretken Akademi’nin deneyim odaklı girişim programını başarılı bir biçimde tamamlayan katılımcı, girişimciliğin teoride ve uygulamada işleyişini öğrenerek tespit ettiği problemlere çözüm üreten bir girişimin sahibi olur. Bununla beraber tasarım, pazarlama, finans, yönetim gibi ileri düzey yetkinlikleri de elde ederek programdan mezun olur. Program sonunda ticarileşmeye hazır girişimler olarak girişim ekosistemine katılımları sağlanır.

Girişim sahibi olmasının yanında “Future Founders Temel Girişimcilik Programı”nı tamamlayan bir katılımcı aşağıdaki becerileri kazanmış olacaktır:

→ Etkili İletişim                      → Sorun Çözme

→ Zaman Yönetimi                 → Liderlik

→ Sunum Hazırlama               → Proje Yönetimi

→ Sunum Yapma                    → Dijital Farkındalık

Girişim programı öncesi, katılımcıların herhangi bir deneyime ve yetkinliğe sahip olması beklenmeyip, girişim kurulmasına yönelik tüm bilgi ve beceriyi kazandıracak eğitimler “Üretken Akademi” tarafından süreç içerisinde verilecektir.

Sen de girişimcilik alanında eğitimler alarak kendi işinin sahibi olmak istiyorsan, “Future Founders Temel Girişimcilik Programı” tam sana göre!

📌Temel Girişimcilik Eğitimleri

🌐Networking Etkinlikleri

👥Uzman Mentorluk Desteği

💻Alanında Uzman Konuklar

ve daha fazlası seni bekliyor.

Başvuru koşulu:

 • Türkiye’de üniversite öğrencisi olmak
 • Türkçe dil yeterliliği

 

Son başvuru tarihi: 09 Mayıs 2022